Aktuellt

BIV/BIS Jämtlands och Västernorrlands län

Under 2015-2016 började Härnösands stift att utifrån uppkomna behov i församlingar, informera om BIV/BIS och utbilda gruppledare i församlingar och delvis även i andra organisationer.
I början av 2017 startades den första gruppverksamheten, BIS i Östersund. Senare under året inleddes en BIV/BIS-verksamhet för ensamkommande ungdomar i Njurunda (strax utanför Sundsvall). Församlingar och andra organisationer på flera orter har visat intresse för att start upp BIV/BIS.

Regional samordnare och verksamhetsutvecklare för BIV/BIS i Jämtlands och Västernorrlands län är Inger Silfverdal i Oviken, Östersund. Kontakt: 070-266 40 73, inger.silfverdal@svenskakyrkan.se

BIS Östersund

BIS-verksamhet startades i Östersund i januari 2017 som ett initiativ av Svenska kyrkan, med Östersunds kommuns Integrationsservice som samarbetspartner.  Vi erbjuder en barn/ungdomsgrupp per termin och arbetar även med parallellt föräldrastöd. Vi håller till i centrala Östersund i församlingsgårdens lokaler.

Kontaktperson och gruppledare: Inger Silfverdal
063-195010
inger.silfverdal@svenskakyrkan.se
 

BIV/BIS Njurunda

Under 2017 startade Njurunda församling i samverkan med Sundsvalls kommun sin första BIV/BIS-grupp för ensamkommande ungdomar. HVB hemmet där ungdomarna bor bidrar med en personal och kostnaden för tolk och församlingen bidrar med en personal samt lokal för träffarna. Församlingen har också utbildat personal som riktar sig till yngre barn och några barngrupper använder delar av metoden där. Fler personal från församlingen kommer att utbildas i metoden för att kunna starta fler grupper vid behov.

Kontaktperson och gruppledare: Irja Åberg
060-6005368,  072-050 96 64
irja.aberg@svenskakyrkan.se
Barnrättskonferens i ÖrebroIM och Svenska Kyrkan presenterade BIV/BIS och utvärderingen på Barnrättskonferensen 2017 i Örebro. 

Den 27 april 2017 hade BIV BIS Nationella förening sitt årsmöte på kulturen i Lund. Det var 21 personer som deltog. En delvis ny styrelse röstades fram. Ordförande Birthe Muller, Ann-Charlotte Jernberg, Mona Olausson (ej närvarande) samt Sonia Sherefay avtackades för ett bra arbete. Den nya styrelsen består nu av:

Ann Lidgren Ordförande Svenska kyrkan
Martin Nihlgård, Individuell Människohjälp
Kjerstin Petrelius Allard, Svenska kyrkan/Skäggetorp församling, Linköping
Maria Söderborg, Individuell Människohjälp
Satu Brännström, Luleå Stift
Carolina Grelsson, Svenska kyrkan Nationell nivå, Uppsala stift
Beatrice Lönnqvist, Svenska kyrkan, Botkyrka

Valberedningen valdes och består nu av:
Helene Rahm, Individuell Människohjälp
Erik Edling, Individuell Människohjälp
Jan Persson, Svenska kyrkan

Välkommen på Årsmöte 2017!

Kulturen i Lund
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00 - 13.00

Program

  • Utvärdering 2016 BIS Helene Rahm IM och Ann D Lidgren Svenska kyrkan
  • Reviderad Metodbok 2016 Jan G Persson IM, Svenska Kyrkan
  • Årsmöte Birthe Muller IM
  • Erfarenhetsutbyte
  • Föreningen bjuder på kaffe och te på för och eftermiddagen. Lunch kostar 100kr på Kulturens restaurang

Årsmöteshandlingar 
Handlingarna går att ladda ner här, de skickas inte ut separat.

Anmälan ska göras till
Jan G Persson: jan.g.persson@gmail.com Frågor till Ann Lidgren: ann.lidgren@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna

 

Medlemsavgift 2017 Föreningen BIV/S Barn i Väntan/Start

Hej Alla Medlemsorganisationer! Det är dags att betala in 2017 års medlemsavgift.
Medlemsavgiften är 500 sek och ska betalas in till Bankgiro 705 – 1451.
Skriv namnet på din organisation (motsvarande) och ”Medlemsavgift 2017” på meddelandefältet.

Den ska gärna vara inbetald senast samma dag föreningens årsmöte hålls, som i år är den 27 april 2017 i Lund på Kulturen.  Om du är ny medlemsorganisation anmäl adress och övriga kontaktuppgifter till Jan G Persson. Epost jan.g.persson@svenskakyrkan.se
Handlingar till Årsmötet finns att hämta på biv.nu. Skickas ej ut elektroniskt.

Vänliga hälsningar
Lund den 22 mars 2017

Ann D Lidgren
Föreningens kassör
Epost ann.lidgren@svenskakyrkan.se
Tfn 0431-415 171 mobil 070-311 05 51

 

Malmö: Arabisktalande BIS-grupper med start 7 mars 2017, tisdagar kl 16.30-19.30 Projekt tillsammans med Malmö Stadsteater, ”En annan värld”, för barn 6-12 år, träffas på torsdagar kl 16.30-18.30 för att skapa och resultatet ska mynna ut i ett manus till en teaterföreställning som ska sättas upp på HIPP. Cafégrupp, torsdagar kl 16-18, fika och ha trevligt kombinerat med bl.a. träning i svenska språket samt sykurs.

Lund: Har BIV/BIS-grupper igång för arabisktalande familjer (barn-, ungdoms-, och föräldragrupp) på tisdagar i Helgeands församlingshem och för dari- och arabisktalande ungdomar på torsdagar på ComUng.

Botkyrka: Vårens grupper är i gång. Under hösten -17 startar vi gruppverksamheten den 4 september. BIV och BIS i Botkyrka firar 10 tioårsjubileum under hösten 17. Detta kommer firas fredagen den 13 oktober med öppet hus för alla som är intresserade och på kvällen en fest för familjer som deltagit samt andra som varit med och bidragit till BIV och BIS i Botkyrka. 

Helsingborg: Vårens grupper för Barn i Start (BIS) för nyanlända föräldrar sträcker sig mellan 6e mars och 22a maj. För grupper gällande Barn i Väntan så pågår de 9e mars till 1a juni 2017

Norrköping: I dagsläget har Norrköping en arabisk grupp 9-13 åringar som består av bara tjejer.  De har även en  farsigrupp för ensamkommande pojkar samt en arabisktalande föräldragrupp. Ett samarbete med gymnasiet med språkintroduktion har inletts där BIV/BIS gruppledare planerar att ha lokaler  att hänga i för BIV och BIS ungdomar troligtvis på lördagar. För dessa skolkillar hoppas de kunna erbjuda BIV BIS på skoltid.

Göteborg: Kommande gruppstart är tisdag 18/4- 2017, denna grupp vänder sig till barn 9-12 år som talar arabiska. Därefter startar en grupp torsdag 20/4 2017, denna grupp är för ungdomar som talar dari.

Nordmalings- Umeå lands, Haparanda församling och Bodens pastorat: I februari 2016 utbildades 11 gruppledare i BIV/s i Luleå Stift. Satsningen på BIV/s har fallit väl ut. Bara månader efter utbildning startade 4 församling BIVgrupp. Nordmalings- Umeå lands-Haparanda församling samt Bodens pastorat. Samtliga gruppledare är mycket nöjda med metoden och verksamheten. Enklare utvärderingar visar nöjda deltagare. I början av 2017 startade Nordmalings – och Haparanda församling BIVgrupp för ensamkommande. Gruppledarna håller, avstånden till trots, kontakt med varandra. Främst genom en facebookgrupp som blivit ett aktivt forum där gruppledarna delar med sig av erfarenheter.