Verksamhet

BIV, Barn i väntan, är en gruppverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar 7 – 20 år vars föräldrar är asylsökande samt ensamkommande barn.
BIS, Barn i start, är en gruppverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar 7 – 20 år vars föräldrar har fått uppehållstillstånd i Sverige samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

BIV/BIS arbetar även med föräldrar utifrån ett barnperspektiv.