Syfte och vision

Syftet med BIV/BIS är att stärka barnets identitet och självkänsla.

BIV/BIS ger barnet möjlighet att lära sig mer om sig själv och förstå vad som händer inombords och ger barnet redskap att uttrycka sina känslor. Genom dessa insatser och genom verksamhet riktad även till föräldrar och syskon ges hela familjen möjlighet att utvecklas och stärka de positiva banden mellan familjemedlemmarna.

Resultaten från BIV/BIS visar också att barnen har lättare att tillgodogöra sig det nya landets skolundervisning när deras tidigare upplevelser har bearbetats.

Vision

Vår vision är att alla nyanlända barn får uppleva gemenskap, omtanke och får en bra start för det nya livet i Sverige med hjälp av BIV/BIS.