Metod

BIV/BIS-metoden togs fram i Malmö 2004 i samarbete mellan Individuell Människohjälp och Svenska kyrkan.

Den bygger dels på CAP-metoden (Children are people too) och dels på Expressive Arts/uttryckande konstterapi. 

CAP är en väl beprövad gruppmetod inom den så kallade ”Minnesotamodellen” som ursprungligen riktade sig till barn som lever i missbruksmiljö.
Expressive Arts är en terapimetod där man kombinerar verbala och icke-verbala uttryckssätt. I metoden används olika konstformer, såsom bild, dans, musik, drama och poesi.

BIV/BIS-grupperna träffas fjorton gånger cirka två timmar och aktiviteten ramas in med samma öppnings- och avslutningsövningar. Varje träff har ett särskilt tema som är aktuellt för många barn som lever i den livssituationen.

Fokus läggs på barnets egna känslor och behov av att uttrycka dessa, vilket ger deltagarna en ökad förståelse för olika känslouttryck, skapar större självkänsla och ger framtidshopp. Barns känslor och upplevelser tas på allvar.
Centralt är också att ge barnen ett forum där de får möjlighet att träffa jämngamla med liknande erfarenheter. Att möta andra i liknande situation gör att man inte känner sig så ensam.