Du behövs!

BIV/BIS vilar på ett stort engagemang från alla våra volontärer. Volontärarbetet ser lite olika ut på de olika orterna.

För att få veta mer kan du kontakta volontärsamordnare på respektive ort.

Exempel på volontäruppgifter kan vara att vara med och leda en föräldragrupp, ordna aktiviteter för syskon, driva BIV/BIS-cafe, vara lägerledare, tolka, hjälpa till med informationsarbete eller ordna andra kringaktiviteter.

Kom gärna med förslag på vad du vill bidra med!

Här kan du läsa om aktuella volontäruppdrag och utbildningar.