Praktik eller uppsats

Går du en utbildning med inriktning på t.ex. socialt eller pedagogiskt arbete och vill göra praktik eller skriva en uppsats om BIV/BIS.

Kontakta respektive ort.