Sponsorer

BIV/BIS söker sponsorer som vill sponsra verksamheten i olika former. Allt från nallebjörnar, lera, färgpennor, ekonomiskt stöd, till datorer och övrig teknisk utrustning tas tacksamt emot.

Ser du detta och vill sponsra vår verksamhet oavsett om du är privatperson, organisation eller företag så kontakta oss. Vi är tacksamma för all sponsring.