Gruppledarutbildning BIV och BIS

Arbetar du professionellt med flyktingbarn och tonåringar?
Kommer du i kontakt med familjer från andra länder?

Det finns många barn med eller utan uppehållstillstånd i Sverige och få av dem, får något stöd. Barn I Väntan och Barn I Start ger med denna utbildning fler barn möjlighet att lära sig mer om sig själva och om asyl-/integrationsprocessen.

Datum och information om årets utbildningar hittar du här.

Att vara gruppledare

BIV/BIS är ett pedagogiskt program men har en terapeutisk verkan. Gruppledarens uppgift är framför allt att skapa struktur och trygghet i gruppen.

Det är viktigt att hålla tidsramarna då detta skapar en trygghet för barnen. Då gruppledarna blir förebilder för barnen är det viktigt att de själva deltar i övningarna och på detta sätt visar att det inte är farligt eller löjligt att delta i gruppövningarna, att sätta ”ribban” på var man vill att övningarna ska sluta och att det är tillåtet att ställa alla slags frågor.

Genom att gruppledarna aktivt deltar i övningarna kan deltagarna förstå att även vuxna har känslor och upplevelser som de kan dela, och detta gör att de kan känna sig mindre ensamma med sina känslor och upplevelser.

Vi vänder oss till

Personal som kommer i kontakt med flyktingbarn, inom frivillighetsorganisationer, kommuner och landsting, Svenska kyrkan etc.

Pris 

7 500 kr/person för 6 dagar, inkl. kursmaterial, kaffe och metodpärmen ”Barn i Väntan/Barn i Start". En del av avgiften 1000 kr går till BIV/BIS Nationella Förening resten går till de organisationer som håller i utbildningen.

Individuell Människohjälp är inte momspliktig. Antalet deltagare är begränsat till max 12 personer. Vid mindre än fem deltagare ställs utbildningen in.

Vi erbjuder även uppdragsutbildning runt om i Sverige. Då tillkommer ersättning för utbildningsledarnas resor, kost och logi.

För mer information och anmälan

Kontakta: Kornelia Tofani, verksamhetsutvecklare/gruppledare/metodutbildare, Individuell Människohjälp, 040-6011794, kornelia.tofani@manniskohjalp.se,
eller Jan Persson, Nationell samordnare från Svenska kyrkan 070-21168 62, jan.g.persson@svenskakyrkan.se

För att anmäla dig, skicka ett mejl. Ange namn, arbetsplats/skola/organisation, adress, telefon, e-postadress och fakturaadress (om annan än ovan).

Anmälan är bindande. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna av Pul.