Broschyr

För broschyrer, kontakta respektive ort. Kontaktuppgifter finns här.

Du kan också ladda ner broschyren som pdf-fil.

Folder Nationella föreningen

Ladda ner som pdf.

BIV/BIS Malmö-bok: Vi reste hit

Den här boken är skriven av barnen som deltagit i Barn i Starts gruppverksamhet undre våren 2012. De har i slutet av sina träffar gemensamt kommit på meningar som formar denna berättelse med stöd av gruppledaren Paula Aracena.

Ladda ner boken som pdf.

BIV/BIS Göteborg-broschyrer

Utvärdering

2004-2007 gjorde Zsofia Nestler, beteendevetare och leg. psykoterapeut en utvärdering av BIV-verksamheten i Malmö.
"Att ge varandra glädje" Utvärdering av "Barn i väntan" (BIV) projektet 2004-2007". 
Utvärderingen kan du här ladda ner som pdf-fil