BIV/BIS Botkyrka

”I den tiden som jag var med er, lärde jag mig mycket saker. Jag tror att den här organisationen är mycket bra för barn som är nybörjare i Sverige”, skriver en av våra deltagare i ungdomsgrupperna. 

Botkyrka är en av landets mest internationella kommuner. Närmare en tredjedel av invånarna i kommunen har sina rötter i 100-talet länder runt om i världen.

Botkyrka församling verkar som kyrka i denna kontext. Kyrkorådet beslöt den 19 april 2007 att starta BIV och BIS för att stödja asylsökande barn och ungdomar samt barn som nyligen har fått asyl i Sverige. Sedan starten hösten 2007 har vi genomfört tio barngrupper med arabisk- och spansktalande barn. Parallellt med barngrupperna har vi även haft föräldragrupper. BIV och BIS i Botkyrka har varje termin gruppverksamhet för barn, föräldrar och småsyskon samt för ungdomar/ensamkommande ungdomar. Under sommaren har vi familjeläger för de familjer som deltagit i grupperna. För ungdomarna har vi "Sommarhäng" då vi ses ett antal gånger under sommaren och gör utflykter eller någon aktivitet tillsammans.

Se vad som händer under "aktuellt".

Verksamheten är oerhört uppskattad av barnen och deras föräldrar samt av de samarbetspartners som finns kring projektet såsom Migrationsverket och Botkyrka kommun. Kommunen stödjer verksamheten ekonomiskt.
Alla som arbetar med BIV och BIs har en gruppledarutbildning samt annan fortbildning. Vi går i regelbunden handledning.

Här finns vi

BIV/ BIS äger rum i Ljusets kyrka på Tomtbergavägen 16 i Hallunda.

Lokaltrafik till våra lokaler hittar ni på Storstockholms lokaltrafiks hemsida.

Kontakt

Projektledare Carolina Nilsson carolina.nilsson@svenskakyrkan.se 08-530 222 97