BIV/BIS Lund

BIV/BIS i Lund (Grupper för familjer och Grupper för ensamkommande barn)

Grupper för familjer och ensamkommande

I Lund bedrivs BIV/BIS för ensamkommande och för familjer där vi parallellt med barn/ungdomsgrupperna har föräldragrupper med samma teman som i barn/ungdomsgrupperna. Vi har även aktiviteter för syskon. BIS i Lund är en samverkansverksamhet mellan Flyktingenheten; socialtjänsten, Individuell Människohjälp (IM) och Diakonicentralen Lund; Svenska kyrkan. Utöver anställd personal engageras även volontärer i verksamheten.

Såhär säger några av våra tidigare deltagare: 
"Det är stor skillnad, vi ser ljusare på framtiden och har fått nya perspektiv!" 
"Jag tyckte om att få prata och få hjälp med våra problem, att ni hade kunskap."  
"Det bästa var att vi fick vara med och bli en del i gruppen! Vi kände oss som en stor familj."

ANDRA AKTIVITETER

Utöver gruppverksamheterna har BIV/BIS i Lund även sommaraktiviteter för familjer och ensamkommande barn. Under sommaren 2016 hade vi utflykter till bland annat nöjesparken Tosselilla, ön Ven och till Malmö Muséer.

Under 2014, 2015 och 2016 har olika ungdomar som tidigare deltagit i BIV/BIS-grupper i Lund även medverkat i entreprenörslägret Camp Connect, arrangerat av Fryshuset. Under augusti 2015 var det flera ungdomar samt ledare från BIV/BIS i Lund som genom lägret gavs möjlighet att, tillsammans med ungdomar från hela Sverige, ta del av olika aktiviteter, seminarier och föreläsningar.

Vi har även anordnat flera extraaktiviteter, till exempel har familjer och ungdomar från BIV/BIS-grupperna tillsammans åkt till Malmö och tittat på Malmö Operas olika föreställningar. Malmö Opera har bjudit på detta och tillsammans har vi bland annat sett Top Hat, Tusen och en natt, Billy Elliot och Kinky boots under 2015 och 2016.

HÖSTTERMINEN 2016

Under hösten har vi grupper för daritalande familjer, och för dari-, arabisk- och somalisktalande ensamkommande barn/ungdomar.
Hör gärna av dig till mig som samordnare om du vill veta mer eller engagera dig!

Kontakt

Projektledare/gruppledare/volontärsamordnare
Ulrika Anzén
046-35 99 949
barnistart@lund.se ulrika.anzen@lund.se

HÄR FINNS VI

Gruppverksamheten bedrivs på Helgeandsgården i Klostergårdens centrum och på Hemgården i Lund.