Helsingborg

Barn i Start - i samarbete med Helsingborg stad och Svenska kyrkan

Barn i Start (BIS) är en verksamhet för nyanlända familjer och ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd. IM samarbetar med kommunens barn- och ungdomshandläggare som rekryterar deltagare. Under 12 veckor träffas föräldrar i grupp, ungdomar i en grupp och yngre syskon i en grupp. Med kreativa metoder som målning, skulpterande och rollspel bearbetas teman som gäller tiden före flykten, flykten och tiden efter flykten och framtiden i Sverige.

IMs volontärer hjälper till i syskongrupperna där verksamheten bl.a. består av läxläsning, lek och pyssel. Volontärernas insatser möjliggör att hela familjen samtidigt kan ta del av kursen, samtidigt som det för volontären är givande och lärorikt att höra barnens berättelser och se deras utveckling.

Barn i Väntan - ett samarbete med gymnasieskolan

Barn i väntan (BIV) har samma upplägg som Barn i Start fast ges till familjer och ensamkommande barn och unga som väntar på besked om uppehållstillstånd. IM Helsingborg samarbetar med en av Helsingborgs gymnasieskolor. På schemalagd skoltid kommer skolelever att få gå BIV- kursen för att detta, bl.a. ska ge positiva effekter på ungdomarnas skolsituation.

Här finns vi :

Vi håller till på Maria Församling, Södra Storgatan 20 i Helsingborg

Kontakt: Martin Broms
040-6011798 
martin.broms@manniskohjalp.se

Kontakt: Peter Lindqvist
040-6011797
peter.lindqvist@manniskohjalp.se