Syfte med utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig möjlighet att arbeta med ett förebyggande program för flyktingbarn och ungdomar.

Metoden är väl utprovad och har visat sig fungera bra för den här målgruppen.
 

VI VÄNDER OSS TILL

Personal som kommer i kontakt med flyktingbarn, inom frivillighetsorganisationer, kommuner och landsting, Svenska kyrkan etc.