Utbildningar 2017

Planerade BIV/BIS- gruppledarutbildningar och nätverksträffar under våren 2017

BIV/BIS utbildning Stockholm (öppen för alla) Datum för utbildningen är 18, 19, 22, 23, 24 maj Frågor och anmälan görs till Lotta Bergsmark (se kontaktuppgifter nedan)
Anmälan görs till Lotta Bergsmark Barn- och ungdomstrateg Vantörs församling I Stockholm Lotta.bergsmark@svenskakyrkan.se Tel.08- 556 572 71

BIV/BIS utbildning i Helsingborg (öppen för alla) Under fem dagar i juni finns det möjlighet att gå en utbildning i BIS-metoden. Den 7, 8, 12, 13 och 14 juni ses vi på Maria Församlingshem (Södra Storgatan 20), våning 3. Genom att gå utbildningen får du kunskap om de teman som en BIS-grupp arbetar med, träffens syften och utmaningar. Du får själv genomföra och reflektera kring de övningar som en BIS-träff kan innehålla. Utbildningen har ett praktiskt fokus, vilket innebär att vi stävar efter att du efter genomförd utbildning ska känna dig redo att bedriva egna BIS-grupper. En viktig del är därför att kunna reflektera över målgruppens behov och kunna anpassa temats övningar efter det. Vi diskuterar även syskongruppen och föräldragruppen, vilka är viktiga delar för en framgångsrik BIS-omgång. Utbildningen genomförs av två gruppledare i BIS, vilka har erfarenhet av både fokusgrupp och föräldragrupp. Pris för utbildningen: 7500 kr (inklusive metodmaterial och fika). Anmälan görs till Kornelia Tofani kornelia.tofani@manniskohjalp.se. 

 
Planerade BIV/BIS- gruppledarutbildningar och nätverksträffar höstterminen 2016

 • Malmö 15-17 augusti samt 24-25 augusti
 • Vårdsnäs 13 september stiftdag om BIV/BIS med biskop Martin Modéus
 • Stockholm 14-15 september samt 20-22 september
 • KFUM Brevik 16 september, uppföljning av gruppledarutbildning
 • Eda 27-29 september samt 11-12 oktober
 • Strängnäs stift 22 oktober Internationellt rådslag 
 • Sundsvall/Härnösand 5-7 oktober samt 24-25 oktober
 • Uppsala 17-19 oktober samt 7-9 november
 • Boden 27 oktober, nätverksträff på museet i samband med utställningen ”Barn & krig”
 • Karlshamn 1-3 november samt 28-30 november
 • Älvsjömässan, socionomdagarna 15-16 november
 • 21 november Godemansföreningen Växjö

Information: jan.g.persson@svenskakyrkan.se, 070-2116862