Verksamhet Linköping

Våren 2016 Måndagar: Somaliska tonårsflickor i Skäggetorp
Torsdagar: Somaliska pojkar åk 6 i Skäggetorp

Hösten 2016 Torsdagar: Arabisktalande i centrum, förmodligen tonår

Stiftsdag Linköping/Vårdsnäs

Tema: Hur kan vi möta och stödja barn på flykt i vårt land?
13 september kl  9.30 – 12.00

För vem?
För dig som vill veta mer om hur vi kan ge ett psykosocialt stöd till barn (7 – 20 år) på flykt som väntar på uppehållstillstånd eller som har fått uppehållstillstånd.
För dig som arbetar med BIV/BIS i Östergötland och norra Småland.

Du som redan arbetar med BIV/BIS att skicka in ”ditt recept”, idéer och förslag på pedagogiska inslag som kan utveckla verksamheten. Några av dessa kommer att publiceras i en ”Lärandebok” för BIV/BIS. Den här dagen kommer vi också att ge exempel på pedagogiska inslag och dela erfarenheter.

Välkommen till Vårdnäs stiftsgård den 13 september kl 9.30 - 12.00
Kostnad: 200 kr.

Anmälan och pedagogiska ideer skickas till kjerstin.petrelius-allard@svenskakyrkan.se senast den 5 september.
Vill Du äta en härlig lunch på Vårdnäs efter vårt seminarium kontakta gården direkt:
Tel: 013 36 85 00, info@vardnas.se

Läs mer om programmet här.