Målgrupp

BIV/BIS vänder sig till barn i asylsökande familjer samt barn som fått uppehållstillstånd i Sverige. Barnen är mellan 7 och 20 år. Grupperna delas in efter passande åldersspann och språkgrupper med 5-10 barn i varje grupp.

För barnets bästa erbjuder vi oftast parallellt med BIV- och BIS-programmen verksamhet även för föräldrar och syskon. Detta syftar till att stärka föräldrarna i deras föräldraroll och ge stöd i den nya livssituationen samt att ge meningsfulla aktiviteter för syskonen.