Nationella föreningen BIV/BIS

BIV/BIS NF är en ideell förening som grundats av Svenska kyrkan och Individuell Människohjälp (IM).

Föreningen har till ändamål att säkerställa att den verksamhet som bedrivs under namnet BIV/BIS uppfyller de krav som fastställts av BIV/BIS Nationella Förening.

För användning av namnet BIV/BIS krävs Föreningens tillstånd. Föreningen ska utforma utbildningar och metodmaterial som kan användas av anslutna medlemmar.
 

VEM KAN BLI MEDLEM I BIV/BIS NF?

Som medlem antas organisation som arbetar efter föreningens ändamålsparagraf och som betalar den medlemsavgift som årsmötet fastställer.