Föräldra- och syskongrupper

Parallellt med BIV/BIS-grupperna erbjuds barnens föräldrar att delta i föräldrastödsgrupper. 

Dessa grupper utgår från samma teman som barngrupperna, men perspektivet här är hur det är att vara förälder och asylsökande eller ny i Sverige.

Fokus ligger på barnens situation och hur föräldrarna bäst kan se och stödja sina barn. 

Syskon som är för små eller för stora för att vara med i i BIV/BIS-gruppen erbjuds roliga och kreativa aktiviteter tillsammans med volontärer.