Styrelse och medlemmar

BIV BIS Nationella Förenings styrelse består av: Den nya styrelsen består nu av:

Ann Lidgren Ordförande Svenska kyrkan
ann.lidgren@svenskakyrkan.se 

Martin Nihlgård, Individuell Människohjälp
Martin.nihlgård@manniskohjalp.se

Kjerstin Petrelius Allard, Svenska kyrkan/Skäggetorp församling, Linköping
kjerstin.petrelius-allard@svenskakyrkan.se

Maria Söderborg, Individuell Människohjälp
maria.soderborn@manniskohjalp.se

Satu Brännström, Luleå Stift
satu.branstrom@svenskakyrkan.se

Carolina Grelsson, Svenska kyrkan nationell nivå, Uppsala stift
carolina.grelsson@svenskakyrkan.se

Beatrice Lönnqvist, Svenska kyrkan, Botkyrka
beatrice.lonnqvist@svenskakyrkan.se

Valberedningen valdes och består av: 
Helene Rahm, Individuell Människohjälp
helene.rahm@manniskohjalp.se 

Erik Edling, Individuell Människohjälp
erik.edling@manniskohjalp.se

Jan Persson, Svenska kyrkan
jan.g.persson@svenskakyrkan.se