Styrelse och medlemmar

Den 27 april 2017 hade BIV BIS Nationella Förening sitt årsmöte. Det var 21 personer som deltog. En delvis ny styrelse röstades fram. Ordförande Birthe Muller, Ann-Charlotte Jernberg, Mona Olausson (ej närvarande) samt Sonia Sherefay avtackades för ett bra arbete. Den nya styrelsen består nu av:

Ann Lidgren Ordförande Svenska kyrkan
ann.lidgren@svenskakyrkan.se 

Martin Nihlgård, Individuell Människohjälp
Martin.nihlgård@manniskohjalp.se

Kjerstin Petrelius Allard, Svenska kyrkan/Skäggetorp församling, Linköping
kjerstin.petrelius-allard@svenskakyrkan.se

Maria Söderborg, Individuell Människohjälp
maria.soderborn@manniskohjalp.se

Satu Brännström, Luleå Stift
satu.branstrom@svenskakyrkan.se

Carolina Grelsson, Svenska kyrkan nationell nivå, Uppsala stift
carolina.grelsson@svenskakyrkan.se

Beatrice Lönnqvist, Svenska kyrkan, Botkyrka
beatrice.lonnqvist@svenskakyrkan.se

Valberedningen valdes och består av: 
Helene Rahm, Individuell Människohjälp
helene.rahm@manniskohjalp.se 

Erik Edling, Individuell Människohjälp
erik.edling@manniskohjalp.se

Jan Persson, Svenska kyrkan
jan.g.persson@svenskakyrkan.se

 
Styrelsearbetet i den nationella föreningen BIV/BIS

2017 i januari har föreningen 14 medlemmar (Kommer namn på övriga 3, lägg gärna in dessa så länge). Medlemmar i den nationella föreningen BIV/BIS är Botkyrka församling, Hjärnarp Tåstarps församling, IM Göteborg, IM Skåne och IM Sverige, Lunds kommun, Linköpings Domkyrkopastorat, Tandem Karlshamn, Nyköpings kommun, Sävsjö kommun, Frälsningsarmén Jönköping,

Styrelseledamöter:
Birthe Müller, Ordförande, IM Individuell Människohjälp
Kjerstin Petrelius Allard, Svenska Kyrkan/Skäggetorp församling, Linköping
Ann-Charlotte Jernberg, Frälsningsarmén, Jönköping
Ann Lidgren, Svenska Kyrkan/Hjärnarp-Tostarp församling
Martin Nihlgård, IM Individuell Människohjälp
Mona Olausson, Föreningen Tandem, Karlshamn
Sonia Sherefay, Botkyrka församling

Valberedning:
Helene Rahm, IM Individuell Människohjälp
Katinka Levin, Botkyrka församling
Jan G Persson, Linköping
Erik Edling,  IM Individuell Människohjälp
 

Utveckling av BIV/BIS

Sedan den nationella föreningen startade för 3 år sedan har styrelsen arbetat för att fastställa en struktur för BIV/BIS verksamheten. Vi värnar om vårt varumärke och har därför skapat regler för vad som gäller om man ska få bedriva BIV/BIS verksamhet.

Biv/Bis har nu

Godkänd utbildningsplan med handbok
Godkända riktlinjer för vad som krävs för att få hålla grupper och för att få utbilda gruppledare
Informationsmaterial
Utställning
Hemsida, www.biv.nu
Fastställt medlemsavgiften till 500:-/år

Föreningen har genomfört ett utvecklingsprojekt som finansierats av Myndigheten för ungdom- och civilsamhälles frågor. Projektet har bland annat inneburit utbildning av gruppledare, utbildning av ledarutbildare, utvärdering av metoden och en uppdatering av metodmaterialet för barngrupper.

Styrelsen arbetar också med våra årsmöten och de uppskattade erfarenhetsutbytena.

Nästa årsmöte och erfarenhetsutbyte äger rum på Kulturen i Lund den 27 april 2017.