Luleå Stift, Nordmalings- Umeå lands-Haparanda församling samt Bodens pastorat

BIV/s i Luleå Stift

I februari 2016 utbildades 11 gruppledare i BIV/s i Luleå Stift. Satsningen på BIV/s har fallit väl ut. Bara månader efter utbildning startade 4 församling BIVgrupp. Nordmalings- Umeå lands-Haparanda församling samt Bodens pastorat. Samtliga gruppledare är mycket nöjda med metoden och verksamheten. Enklare utvärderingar visar nöjda deltagare. I början av 2017 startade Nordmalings – och Haparanda församling BIVgrupp för ensamkommande. Gruppledarna håller, avstånden till trots, kontakt med varandra. Främst genom en facebookgrupp som blivit ett aktivt forum där gruppledarna delar med sig av erfarenheter. Stiftskansliet har också bjudit in till en grupphandledningsdag för gruppledarna. Den anordnades i samarbete med stiftets själavårdsteam. En mycket uppskattad dag med möjligheter att dela tunga erfarenheter.
Utbildningen och uppstarten av BIV verksamheten har genomförts som aktiviteter inom ramen för stiftsprojektet Dessa Mina Minsta vars projekttid tar slut juni 2017. Metoden och verksamheterna kommer att inrymmas i Barn & Ungdomsteamet inom Luleå Stift.

Luleå Stift har tillsammans med, de andra, stiften erhållit integrationsmedel från kyrkostyrelsen. För att hjälpa församlingarna att bygga stabilitet och hållbar verksamhet samt att främja strategisk verksamhetsplanering så har stiftskansliet beslutat att utse ett antal fokusområden för vilka medel, kan erhållas. Ett av de utvalda fokusområdena för 2017 är BIV/S. Stiftskansliet anordnar, för deltagarna, kostnadsfria gruppledarutbildningar samt kan gå in med startbidrag för uppbyggnad av verksamhet (25 000 kr till material samt språkstödsersättning)

Våren 2017 utbildas nya grupphandledare. Utbildningen genomförs i samverkan med Härnösand stift. Ett strategiskt beslut är att utbilda bl.a. en stiftsdiakon och en handläggare i Barn & ungdomsteamet. Tanken är att de ska kunna vara mobila resurser i BIV.

Församlingar/pastorat med BIV/s samt kontaktuppgifter

Nordmalings församling BIVgrupp samt grupp för ensamkommande
Kontaktperson: Ewa Klarsson- Karlsson, diakon 0930-145 22

Umeå landsförsamling
Kontaktperson:Ulrika Mottmann, verksamhetsledare och diakonstudent 090-200 2612

Bodens Pastorat
Kontaktperson: Anna Nilsson, komminister, 0921- 775 38

Haparanda Församling
Kontaktperson: Kaarina Rauhala, projektledare 073-086 68 21